ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮐﺎ ﺍﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﮐﺎ ﺭﻭﺯﮦ ﺭﮐﮫ ﻟﯿﻨﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺍ ﮐﺮﺗﺎ،ﺍﺳﮑﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﺣﮑﻤﺖ ﺍﻟﮩﯽ ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﻋﻘﻞ ﮐﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺭﻭﮐﻨﺎ ﮨﮯ.

ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮐﺎ ﺍﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﮐﺎ ﺭﻭﺯﮦ ﺭﮐﮫ ﻟﯿﻨﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺍ ﮐﺮﺗﺎ،ﺍﺳﮑﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﺣﮑﻤﺖ ﺍﻟﮩﯽ ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﻋﻘﻞ ﮐﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺭﻭﮐﻨﺎ ﮨﮯ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *